KIV-də irəliləmə

Məqsədlər:

Diqqət və yaddaqalma

Geniş məqsədli auditoriya

Operativ yayılma

Onlayn marketinq

KIV-də irəliləmə / Brend marketinq

Piar köməkliyi ilə KİV-də daha çox tanınmaq və rəqiblərin fonunda seçilmək mümkündür. Strategiyadan asılı olaraq, kompaniya kimi rəylərin lideri olacaq mütəxəssisi də irəlilətmək olar. Nəticədə sizin kompaniyaya rəylərlə bağlı müraciətlər olacaq, belə ki, artıq mətbuat özü sizlə işləməyə başlayacaq. Başqa sözlə desək, KİV-in irəliləməsi-brend-marketinqdir.

Burdan belə çıxır ki, kompaniyanın adı KİV-də nə qədər çox keçərsə, siz o qədər çox gəlir əldə edəcəksiniz, çünki bu dildən-dilə keçəcək və sizin kompaniyanın saytına keçid artacaq.

KIV-də irəliləmə / Brend marketinq

 

KİV-də irəliləmənin üstünlükləri danılmazdır

Bir qayda olaraq, oxucular artıq onlar üçün şüphəsiz dəqiq olan müəyyən bir xəbər agentliyinə güvənirlər (qəzet, jurnal, telekanal və s.). Buna görə də sizin kompaniyanın belə bir resursda adının çəkilməsi sizin məqsədli auditoriyanı yüksəltdiyi kimi, sizin tanınmağınıza və məqsədli auditoriyanın güvəninə də təkan verəcək. Həmçinin sizin ekspertliyinizin də nümayişinə çevriləcək.

Hər hansı bir KİV seçdikdə, siz avtomatik olaraq onun oxucularının seqment auditoriyasını təyin edirsiniz və beləliklə gələcək məqsədli auditoriyanıza təsir etmiş olursunuz.

Xəbərlər həmişə xəbər saytının arxivində qalır və irəlilədilən axtarış zamanı əlçatan olur. Bundan belə çıxır ki, sizin kompaniyanın infomasiyası uzunmüddətli təsir effektinə malik olacaq, çünki o, uzun müddət əlçatan olacaq. Buna KİV adətən sizin kompaniyanın saytına hiperistinadlar dərc edir, amma avtoritet mənbələrdən olan relevant istinadlar PR saytın da reytinqini qaldırır. Bundan əlavə KİV xəbərlərinə aktiv şəkildə şərh bildirilir və bütün bunlar kompaniyanın saytının sıralanmasına təsir edir. Buna bonus olaraq işgüzar əlaqələr də artacaq.

KIV-də irəliləmə

 

KİV-də istənilən formatda informasiya yerləşdirmək mümkündür: press-reliz (hər hansı bir hadisənin, tədbirin, yeni məhsul və ya xidmətin məlumatının qısa təsviri), PR məqalə, müsahibə, foto və videoçəkilişlə müşahidə. Sonralar siz bu informasiyadan istifadə edərək öz portfolionuzu zənginləşdirə bilərsiniz.

Bundan əlavə, infosəbəblərlə çalışmaq lazımdır (xəbər və ya hadisə, KİV-ə maraq yaradan şeylər). Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, infosəbəblər jurnalistlərə və onların auditoriyasına da maraqlı olmalıdır.

Biz bununla bağlı köməklik göstərəcəyik, çünki fərqli KİV-lərə fərqli xəbərlər və hadisələr maraqlıdır və onlara daha çox hansı xəbər resursunun maraqlı olduğunu aşkarlamaq heç də asan deyil; eyni lazımlı KİV-i sizin kompaniyanın adı çəkilən informasiyanı nəşr etməyə sövq etmək kimi. Buna görə də ən yaxşısı mətbuatla işi professionallara həvalə etməkdir.

Biz paylaşımların tezliyi, KİV siyahısı (jurnalların və xəbər resurslarının keyfiyyəti), sizin auditoriyanın relevantlığı ilə də bağlı köməklik göstərəcəyik. Həmçinin sizə elə bir plan tərtib edəcəyik ki, bu plana riayət edərək siz müntəzəm olaraq özünüzü jurnalistlərə xatırladacaqsınız və bununla da kompaniyaya qarşı stabil diqqət qazanacaqsınız.

.

Məqsədlər:

Brendin tanınması

Konversiyanın yüksəldilməsi

Satışın artırılması

Əməkdaşlıq

Kanal seçin

Dizayn

Veb inkişafı

Onlayn kanallar

Oflayn kanallar

Biznes